banner may chieu

Chính sách bảo hành

Quy trình bảo hành thiết bị

1.     Khi có sự cố, khách hàng liên lạc và thông báo sự cố với các trung tâm bảo hành khu vực. Khách hàng có thể thông báo bằng điện thoại, fax, email... để thông báo đồng thời mô tả chi tiết sự cố.

2.     Nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ thường trực để nhận các thông báo bảo hành của khách hàng và chuyển ngay cho Giám đốc trung tâm bảo hành hoặc tổ chức dịch vụ khách hàng.

3.     Giám đốc trung tâm bảo hành hoặc tổ dịch vụ khách hàng phân tích sự cố hoặc dự đoán lỗi, nếu thấy cần thiết có thể liên lạc với khách hàng để nhận thêm thông tin về sự cố.

4.     Cán bộ kỹ thuật nhận bàn giao thiết bị bảo hành để tiến hành kiểm tra và đưa ra phương án xử lý.

5.     Phương pháp bảo hành là thay thế từng phần hoặc thay thế cả cụm. Trường hợp hỏng hóc nặng cần phải đưa về trung tâm bảo hành để sửa chữa thì thay thế tạm thiết bị tương đương để đảm bảo sự làm việc của khách hàng.

Sản phẩm không được bảo hành

- Sản phẩm hết thời gian bảo hành 

- Khách hàng tự ý bóc tem bảo hành

- Khách hàng không giữ phiếu báo hành,phiếu xuất kho

- Khách hàng làm rách, biến dạng phiếu bảo hành, phiếu xuất kho

- Do khách hàng dùng sai điện thế, nguồn điện không ổn định, các mối tiếp điện không tốt.

- Do khách hàng dùng sai qui cách, không sử dụng đúng theo hướng dẫn.

- Do làm rơi khi vận chuyển sau khi mua.

- Do điều kiện tự nhiên như bão, lụt lội, sét đánh hay động đất...

- Do hoả hoạn, chất hoá học, sức nóng do nguồn điện bất ổn.

- Do khách hàng tự tháo gỡ, thay đổi cấu trúc của sản phẩm, hoặc máy đã được sửa chữa không phải do nhân viên kỹ thuật của nhà thầu.
Trung tâm Phân phối máy chiếu tại Việt Nam
maychieu.top bản quyền trung tâm máy chiếu