banner may chieu

Phương thức thanh toán

Sau khi thỏa thuận xong về hàng hóa phù hợp với nhu cầu sử dụng quý khách hàng có thể thanh toán theo các hình thức sau:

Các phương thức thanh toán

-          Thanh toán bằng tiền mặt tại công ty

-          Thanh toán tiền mặt tại nhà, nơi mua hàng

-          Thanh toán bằng chuyển khoản:
Trung tâm Phân phối máy chiếu tại Việt Nam
maychieu.top bản quyền trung tâm máy chiếu