banner may chieu

Máy chiếu thay bóng đèn được không?

 Máy chiếu thay bóng đèn được không?

Trả lời:

Máy chiếu sử dụng hết thời gian của bóng đèn hoặc máy chiếu mờ hoàn toàn có thể thay bóng đèn máy chiếu mới chính hãng.

Lên thay bóng đèn máy chiếu chính hãng để đảm bảo chất lượng và tuổi thọ máy chiếu.


Trung tâm Phân phối máy chiếu tại Việt Nam
maychieu.top bản quyền trung tâm máy chiếu