banner may chieu

Cáp tín hiệu HDMI máy chiếu 50 m

Cáp tín hiệu HDMI máy chiếu 50 m
 Dùng truyền tín hiệu máy chiếu

Dây tín hiệu dùng trình chiếu HD, 3D


 Cáp tín hiệu HDMI máy chiếu 50 m

Dây cáp tín hiệu máy chiếu  HDMI 50m

Chiều dài: 50m

Dùng truyền tín hiệu máy chiếu

Dây tín hiệu dùng trình chiếu HD, 3D

Bảo hàng: 12 tháng
Trung tâm Phân phối máy chiếu tại Việt Nam
maychieu.top bản quyền trung tâm máy chiếu