banner may chieu

Cáp tín hiệu máy chiếu VGA 20m

Cáp tín hiệu máy chiếu VGA 20m


420.000 vnđ 500.000 vnđ

 Cáp tín hiệu máy chiếu VGA 20m

 Cáp tín hiệu máy chiếu VGA 20m

Dây cáp tín hiệu máy chiếu  VGA

Chiều dài: 20m

Dùng truyền tín hiệu máy chiếu

Dây tín hiệu dùng trình chiếu

Bảo hàng: 12 tháng
Trung tâm Phân phối máy chiếu tại Việt Nam
maychieu.top bản quyền trung tâm máy chiếu