banner may chieu

Cáp tín hiệu máy chiếu VGA Unitek 10m, 15m, 20m, 30m

Cáp tín hiệu máy chiếu VGA Unitek 10m, 15m, 20m, 30m
 Cáp tín hiệu máy chiếu VGA Unitek 10m, 15m, 20m, 30m

 Cáp tín hiệu máy chiếu VGA Unitek 10m, 15m, 20m, 30m

Dây cáp tín hiệu máy chiếu  VGA Uniteck chính hàng

Chiều dài: 10m, 15m,20m,30m…

Dùng truyền tín hiệu máy chiếu

Dây tín hiệu dùng trình chiếu HD, 3D

Bảo hàng: 12 tháng
Trung tâm Phân phối máy chiếu tại Việt Nam
maychieu.top bản quyền trung tâm máy chiếu